RENDER ZONE

http://www.ontmoeting.nl/renderzone/

homepage

5 Op deze pagina:
Inleiding
Bestaande computer gebruiken
Werkstation
Techniek computer

INLEIDING

Er zijn veel soorten renderprogramma's en we kunnen ze indelen in functie (wat kunt u ermee renderen), in de manier waarop (gebruikers interface) en de wijze waarmee het programma rekent (API's, CPU, GPU). Met deze laatste beginnen we, omdat de praktijk uitwijst dat computer hardware en de daarop aanwezige software inclusief het operating systeem niet direct zal (en kan) worden vervangen bij aanschaf van een nieuw programma.

In bijzondere gevallen is de volgorde omgedraaid, waarbij er voor een optimaal renderprogramma wordt gekozen om vervolgens daarbij de juiste computer samen te stellen.

Kant en klare 'super computers' of 'computers voor architecten' zoals ze ook wel worden genoemd zijn niet helemaal optimaal wat samenstelling betreft. Fabrikanten en bouwers richten ze zich voornamelijk op de grootste verkoop / doelgroepen en ontwikkelen daar de bijbehorende hardware voor.

In het geval er duidelijk voor een afzonderlijke rendercomputer wordt gekozen bij bv. een render bedrijf, zal vaak worden uitgegaan van de aanschaf van een 'werkstation', waarbij de configuratie dusdanig is, dat op een later tijdstip (en dat kan al met één of twee jaar zijn) de mogelijkheid aanwezig is om onderdelen van de computer uit te breiden of te vervangen. Daardoor kan optimaal gebruik worden gemaakt van de hardware, aangepast aan wisselende eisen van markt en software Upgrades.

Secrets of Ancient Geometry and Its Use

Danish Engineer Tons Brunes book
The sacred cut is found in the layout of many ancient buildings including the Parthenon.

 

Bestaande computer gebruiken

Hou rekening met het rendement van uw investering in een renderprogramma. Indien de computer met zijn technische gegevens niet helemaal òf net aan de minimale vereiste technische eisen komt (system requirements), dan kan van te voren geen optimaal resultaat worden behaald.

Elke render fabrikant zorgt er in zijn technische eisen voor, dat hij een zo groot mogelijke markt daarmee aanspreekt, vandaar dat hij zijn 'system requirements' zo laag mogelijk naar beneden zal bijstellen. Ook al zullen de ontwikkelaars van deze software vrijwel nooit met zo'n simpele computer zelf gaan werken. We zien dagelijks minimale eisen van software leveranciers die werkelijk de allerlangzaamste, goedkope computer ook nog over de drempel sleuren. De fabrikant en soms ook de leverancier van de software gaat er daarbij vanuit, dat de klant zelf na installatie en er mee werken tot de ontdekking zal komen dat het wel erg langzaam gaat allemaal. En dan alsnog besluit om een betere computer aan te schaffen.

Vreemd genoeg wordt een renderfabrikant daar nauwelijks op aangesproken, niet door z'n eigen verkoop, niet door z'n marketing en niet door de vertegenwoordigende dealers of distributeurs. Waarom niet? Omdat deze, indien ze zelf (af en toe) met de software (zouden) werken, deze altijd op een bovengemiddelde computer zullen gebruiken. Ze hebben geen enkele ervaring met een computer, die precies aan de onderkant van hun gestelde minimale eisen voldoet. Soms is het zelfs mogelijk om met die minimale eisen te werken, indien u veel tijd extra over hebt.

Render programma's zijn op alle mogelijke manieren in te delen in principe, kwaliteit, snelheid, gebruikersvriendelijkheid, prijs/kwaliteit verhouding en benodigde systeem eisen en hardware.

Zo kwamen we in Nederland tegen dat een ICT afdeling zich in de technische eisen had vergist (!) voor de render klant, maar de computer was wèl binnen de minimale eisen van de fabrikant. Na aanschaf van een vrij kostbaar renderprogramma bleek dat zelfs een simpele 3D-file met alleen één kubus niet in het render programma kon worden geopend. De computer liep vast, of moeten we zeggen de software liep vast?

Uiteindelijk redde de ICT afdeling, die door de klant op uur basis werd ingehuurd , de situatie door een nieuwe snellere processor in te bouwen. Gelukkig was deze optie in de bestaande computer van de klant mogelijk. Maar vaak is het niet mogelijk. Kijken we bv. naar de steeds populairder wordende Apple computers, dan koopt de klant een 'kant en klaar' product, waar (afgezien van geheugen en add-ons) nauwelijks meer iets aan te passen of te optimaliseren valt. Dat heeft veel vóór- maar ook duidelijk voor professionele gebruikers nadelen, we komen daar nog op terug.

Dan is er ook nog het feit dat een Laptop computer ALTIJD in aanschaf kostbaarder is en MINDER snel is dan een Desktop computer. Daar komt bij, dat in een Laptop computer nauwelijks een onderdeel kan worden vervangen of geoptimaliseerd, afgezien van geheugen chips. Het verbeteren van bv. een grafische kaart is in veel gevallen nauwelijks mogelijk. Ook hier geldt dat een laptop computer technische specificaties heeft, waar bij de aanschaf voor is gekozen en die blijven dan ook zo, zowel bij Windows als voor Apple computers.

 

Werkstation

Een behoorlijk aantal computer fabrikanten plus de verkopers in de diverse winkels willen ons graag doen geloven dat een 'Laptop' als 'werkstation' kan worden gebruikt. We kennen echter geen merk en type Laptop computer, die in de verste verte met een 'werkstation' overeenkomt. We komen hier aan de interpretatie verschillen tussen de verkopende partij en de kopende partij, waarbij de techniek (dat wel vastligt en gemeten kan worden) het onderspit moet delven. In de zomer 2015 was het overschot op de Laptop markt dusdanig dat de magazijnen uitpuilden, bij autofabrikanten zien we hectares vol met onverkochte auto's, bij computers blijft dat altijd verborgen. Wat te denken van diverse acties om deze computerberg alsnog met allerlei mooie verhalen aan consumenten aan de toonbank te slijten?

"Echt hoor, deze laptop wordt door heel veel architecten gebruikt"

KeyShot render van de manier waarop lichtstralen kunnen worden afgebogen in diverse deel kleuren.

 

Techniek computer

Jarenlang heeft Apple in zijn publiciteit kans gezien om z'n computers (met een marktaandeel rond de 1 - 5 % ) aan te laten prijzen door 'onafhankelijke' onderzoeksbureaus als 'efficient in gebruik' en 'sneller dan vergelijkbare Windows versies'. Dat is heel lang goed gegaan. Niet dat het op technische gegevens was gebaseerd en onafhankelijk is een betaald onderzoek al helemaal niet, maar toch. Blijft in de huidige tijd over dat Apple steeds meer terrein wint bij die klanten die zich niet in de techniek van een computer willen of kunnen verdiepen. We kunnen daarmee toch voorzichtig de parallel trekken met Volkswagen die de onderzoeksresultaten van Diesel auto's zo lang verborgen wist te houden. Al in 2012 had de leverancier van de software Volkswagen gewaarschuwd om 'niet te sjoemelen' met de software omdat daar veel consequenties aan vast zouden zitten.

De interface (werkingswijze) van een Apple computer is nog steeds prettiger, dan met een vergelijkbare Windows computer. Toch heeft Apple de laatste vijf jaar teveel naar Windows gekeken en geprobeerd in het operating systeem 'handige hulpjes' in te bouwen, hetgeen de transparantie van de werking niet ten goede is gekomen.

Nog niet zo lang geleden konden we daar ook 'sneller' aan toevoegen, maar dat is al geruime tijd niet meer zo. Een Apple computer is door zijn keuze van operatingsysteem en keuze van processor en moederbord redelijk te vergelijken met die van een willekeurige Windows desktop computer.

Er zijn ook Benchmark testen en software testen, maar de echte 'wedstrijden' tussen deze twee platformen zijn tot op heden uitgebleven. Een gemiste kans voor vooruitstrevende computer magazines, maar ze lijken alleen hun eigen doelgroep te bedienen: OF Apple OF Windows. Er is kennelijk niemand in de branche die zijn vingers wil branden. Voor het gemak slaan we hier de zeker zo belangrijke professionele Linux computers maar even over.

Le Corbusier: de menselijke maat.

Apple computers zijn zeker niet sneller dan een vergelijkbare Windows computers, vaak past men duidelijk verouderde series processoren toe (!) samengepakt in een bijzondere design omhulling. Zelfs Apple's nieuwe topmodel de MacPro kan niet worden gezien als een 'werkstation', aangezien de uitwisselbaarheid (het kunnen optimaliseren van de hardware na enkele jaren ) alles te wensen overlaat. Zie http://www.3dontwerpen.nl/inspiratie/029.html

Wellicht dat de derde generatie nog te ontwikkelen MacPro's daar in de toekomst verandering in zal brengen. De verwachte release datum zal eind 2015 begin 2016 zijn.

Een render programma vraagt het uiterste van de hardware van een computer, nog veel meer dan bij een 3D tekenprogramma het geval is. Maar als onderscheid met een 3D programma worden er bij een render programma meestal andere eisen gesteld aan de computer hardware. Eisen aan processor, snelheid, aantal cores, cache geheugen, bussnelheid, moederbord, geheugen, grafische kaart, ondersteuning van Open Source API's, parallele processen in de grafische kaart, voeding etc. De lijst is lang en divers en geheel afhankelijk van het principe waar het render programma mee werkt.

De aandacht op deze site gaat uit naar high-end render programma's, maar ook de render plug-ins voor SketchUp Pro zijn er inmiddels aan toegevoegd. Om een beter algemeen beeld mogelijk te maken van Render programma's.

 

Aanmerkingen op Render bedrijven

Op deze pagina's zult u diverse op- en aanmerkingen tegenkomen over Render bedrijven. Hoe ze werken en vooral hoe ze (denken) te (kunnen) communiceren met hun doelgroep en klantenkring.

Alhoewel deze bedrijven zeker geen Nederlands zullen lezen en de ideeën dus geheel en al aan hun voorbij zullen gaan, is het verstandig om andere culturen en doelen stellen in de gaten te blijven houden. Wij hebben al gedurende meer dan 15 jaar ervaring met een aantal bedrijven, waarbij van een beperkt aantal informatie en samenwerking werd gevraagd ter verkrijging van nadere technische informatie over HUN Render software.

Met als doel een Nederlands-talige handleiding van de software uit te brengen. Iedereen zou denken, dat ze dat met beide handen zouden aangrijpen. Het tegendeel is het geval. Voor zover er geen tegenwerking was, dan was er zeker geen enkele positieve opbouwende medewerking. Indien betreffende merken een zwakke cultuur hebben van beantwoorden van vragen in HUN Forum en onvoldoende aandacht is geschonken aan de Engelstalig handleiding, dan is een Render programma vaak moeilijk te doorgronden. Niet alleen voor de auteur van zo'n handleiding, maar dus ook voor de gebruiker van deze software. In het algemeen een teleurstellende ervaring. Gelukkig zijn er ook uitzonderingen. Een ieder die deze site doorloopt zal direct de positieve merken er uit kunnen halen.

 

 

Wat heeft dat met objectieve Render informatie van software te maken?

Weinig, de bedrijfsvoering en cultuur van een merk straalt zeker niet altijd negatief af op de gebruiker. Wat wèl een zorgenpunt is, dat de kwaliteit van een aantal Fora ver onder de maat is. Onvoldoende en op een te laag niveau, of in het geheel NIET beantwoorden van vragen. Of een vraag met een wedervraag beantwoorden of met een kwinkslag een ander onderwerp opperen. Daar zal de gebruiker van deze software zich zeker aan kunnen storen!

We laten dan nog even in het midden of dat ook bij SUPPORT het geval is, want in dat geval is het gebruiker geheel en al op zich zelf aangewezen. Indien de achterliggende techniek niet openbaar wordt gemaakt door de fabrikant, dan is ook de verkoopketen NIET instaat om optimaal antwoord te verstrekken over dat product. En dan wordt het een aan-eenschakeling van informatie die gebaseerd is op gebrekkige kennis van de werkelijke bron.


Wat is een render programma?

homepage

omhoog