RENDER ZONE

http://www.ontmoeting.nl/renderzone/

homepage

 
3 Op deze pagina:
1. Physical correct renderer
2. Bronnen op internet
3. Marketing term
4. Documentatie op internet
 
-> Deel 2 Physical correct

Physical correct renderer

Physical correct renderen via Google:

Klik hier

 

Enkele antwoorden op de vraag of het natuurkundig juist is wat er in een render engine gebeurt:

http://gamedev.stackexchange.com/questions/60638/
what-is-physically-correct-lighting-all-about

 


Bronnen over fysisch gebaseerde render engines:

http://blog.selfshadow.com/publications/s2013-shading-course/

SIGGRAPH 2013 Physically Based Shading Course, particularly the background talk by Naty Hoffman at the beginning. You can also check out the previous incarnations of this course for more resources.

 

http://seblagarde.wordpress.com/2011/08/17/hello-world/

Sébastien Lagarde, Adopting a physically-based shading model and

 

Feeding a physically-based shading model

http://seblagarde.wordpress.com/2011/08/17/feeding-a-physical-
based-lighting-mode/

 

Physically-Based Rendering by Pharr and Humphreys, an amazing reference on this whole subject and well worth your time, although it focuses on offline rather than real-time rendering.

http://www.pbrt.org/

 

Uitspraken Physical

Forum Artlantis

Beantwoordt door 'Marketing architect' werkend voor Abvent

"A photo-realistic scene can be calculated only if the engine works on energy conservation like the physical engine of Artlantis."

 

Also check out The Physics of Light and Rendering talk by John Carmack from QuakeCon 2013. &endash; bummzack Aug 12 '13 at 7:37

http://www.youtube.com/watch?v=P6UKhR0T6cs

http://joelotron.com/2011/09/10/cinema-4d-r13-sss-physical-renderer/


Rendering in Arion. Klik in afbeelding voor vergroten.

 

 

Termen bij render programma's

Get the right Physically render software

De termen lijken voor allerlei doeleinden te worden gebruikt

Zo maar een aantal zinnen bij diverse Renderprogramma's

 

- Physically Based Rendering Real-time Rendering for Artists

- LuxRender is a physically correct, unbiased rendering engine

- FurryBall offers advanced rendering techniques, direct support for Maya, 3DS ... uncompromising quality of Physically-based full global illumination unbiased

- Appleseed is a modern, open source, physically-based rendering engine designed to produce photorealistic images, animations and visual effects.

- Physically based materials

- Indigo Renderer is an unbiased, physically based and photorealistic renderer which simulates the physics of light to achieve near-perfect image realism. With an advanced physical camera model, a super-realistic materials system and the ability to simulate complex lighting situations through Metropolis Light Transport, Indigo Renderer is capable of producing the highest levels of realism demanded by architectural and product visualization.

- Unreal 4 has physically based rendering

- Physically Based Rendering (PBR)

- With any light source in a physically-correct way

- The Physical Sky system

- There are two major classes of text markup: logical and physical. .... But please do not assume that the rendering which you see is universal or the correct one

- Redshift provides physically correct surface

- Physically correct, hybrid, real-time creative 3D rendering solutions that harness the power

- Physical Render was over 300% faster than standard with the same results

- Mitsuba is a research-oriented rendering system in the style of PBRT

- Physical correct GI render v. human eye

- Let's Get Physcial - units

- Physically-Based Real-Time Lens Flare Rendering

- The new, physically correct Artlantis 6 rendering engine, with its legendary simplicity, allows you to create visualizations of an incomparable beauty and quality.

- Kerkythea is a standalone rendering system that supports raytracing and Metropolis light transport, uses physically accurate materials and lighting, and is distributed as freeware.

- Photo-realistic rendering algorithm simulates the physical behaviour of light by synthesizing image that closely ... produced images are not physically correct

- Physically based rendering specically stresses the physical correctnes

- To create stunning images, Artlantis 6 now includes its own built-in physical engine, emphasizing physical rendering quality, precision, material accuracy, and energy conservation.

- Simply Physical

- REDsdk provides a range of rendering and visualization capabilities of among others: Physical lighting

- Remember that the physically based rendering approach provides all the lighting you should need

- How to render without knowing a thousand of ... Because we want to to render a RAW image (physically correct)

- Hi guys, I am frustrated with the physical render in this particular scene.

- Gotham Racing, focusing on rendering architecture, physically based shading and deferred lighting

- Mental Ray: Values other than the default do not lead to a physically correct rendering.

- I've noticed the term 'Physically-based shading', or variants thereof, used with increasing frequency these days. The trouble is, I'm still not really sure exactly what it means . . .


Of te wel:

"I love physically-based rendering !

because I literally do not know what it is"

And the fine thing is that I will never know, because mathematics and C++ code is not to be seen by my eyes. And even then no one could prove or demonstrate exactly that the assumption is correct of almost correct.

The prove of the pudding is eating, so let's get started and do yourself a favour to enter 'physically correct figures' in a world live scene, both in 3D and in the wild. Or use the Cornell Box, it could be done on a small scale. Put them together and notice the differences. NVIDIA tried to make specialised software that's able to analyze the quality of a rendering. In order to check if a new feature or adjustment is working out. So to speak they tried to make a measure to lean on.

Or spend hours of reading render documentation available on the internet. The render manufactures that are the smartest marketing wise, do not tell you anything.

And even in the headlines one can read and interpret it in more then two ways. And all those headlines are copied all over the internet, time over time. And by introductie to introduction. Or by "major Upgrade" etc. This is valid too for the presentation of the minimum Technical Requirements, less information gives them more space.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_3D_rendering_software

 

Marketing term 'Physically correct' niet te onderbouwen

• one could easely ... change the word physically with RT (Real Time) the outcome is the same: First of all what is the definition of RT? There is no definition, so . . .

 

De term betekent vaak "mooier dan een jaar geleden" of op zijn best "iets dichter bij de werkelijkheid, dan vorig jaar".

Daarbij speelt ook een rol dat het niet praktisch mogelijk en zinvol is om een oneindig aantal weerkaatsingen en lichtpijlen op een 3D scene af te vuren.

In werkelijkheid gebeurt dat ook niet, omdat er zoiets is als absorptie en verlies afhankelijk van de te overbruggen afstand. Intensiteit daalt exponentieel met de afstand, waardoor er al snel een waarde wordt bereikt die voor de dagelijkse praktijk van geen enkele waarde meer is. We kunnen de lichtvariatie(s) eenvoudig niet meer waarnemen. Juist de manier waarop en het punt waarbij nieuwe lichtstralen niets meer bijdraagt aan het eindresultaat wordt bv. bij Games en specifieke animatie programma's duidelijk minder hoog gesteld, om het toch nog mogelijk te maken om een snelle beeldwisseling met dito rendertijd te verwezenlijken.

In een programma kunnen werken met een lichtinstelling "geijkt" in Lumen, wil nog niet zeggen dat de achterliggende forumules in de Render Engine ook volgens natuurkundige wetten gebeuren. De gebruiker van een render programma kan nu eenmaal niet in de keuken (formules en C++ code) kijken van de software. Het dichtst mogelijke waar de gebruiker toe in staat is, als de fabrikant de moeite neemt om een en ander zo helder mogelijk uiteen te zetten, waarbij wordt verondersteld dat de fabrikant / ontwerpers van het renderprogramma wat kennis betreft ver boven deze materie staan.

Het komt echter nauwelijks voor, enerzijds vanwege concurrentie overwegingen, marketing, sales of andere ondoorzichtige beweegredenen. Op dezelfde manier wordt 'om privé redenen' de oplossing van een probleem geheim gehouden. Soms ook "om de gebruiker te beschermen tegen te veel achtergrond informatie". U kunt zelf invullen of dat een slim besluit is, waarbij de twijfel blijft knagen, of ze aan de andere zijde (de ontwerpers en directie) wel enig benul hebben over wat renderen in de dagelijkse praktijk eigenlijk betekend.

Een fabrikant van een render programma die alleen maar met deze termen strooit, zonder ze echt degelijk uit te leggen heeft geen voordeel van de twijfel bij de gebruiker.

Ondanks de altijd aanwezige achterdocht kunnen we niet anders concluderen dat er op dit moment maar één render fabrikant is die het aandurft om onderandere Physical Sky (en nog vele andere technische render onderwerpen) uitvoerig aan te snijden en uit te leggen. http://support.nextlimit.com/display/mxdocsv3/Physical+Sky

Chapeau, ook voor de begeleidende handleidingen, die niet op slot zitten, zoals bij menige leverancier van Render programma's.

 

• Interessant is om op te merken dat de meeste "Unbiased render" in werkelijkheid NIET GEHEEL OF IN THE GEHEEL NIET Physical zullen zijn.

Omdat ze een (te) beperkt aantal lichtreflecties doorrekenen. Eén van die voorbeelden betreft Cinema 4D met 1 - 3 licht reflecties met redelijke snelheid. andere programma's (CUDA georiënteerd) gaan verder: Octane, iRay, Arnold, V-Ray met 8 - 20 refleccties.

In werkelijkheid zullen 1.000.000 reflecties plaats vinden, echter zoals reeds eerder vermeld, zonder dat er energie aan kan worden toegekend. Of te wel we kunnen dat nooit met onze zintuigen waarnemen.

• Interesting is that most unbiased render are NOT fully physical

 


Documentatie op internet

 

Wat is Biased en Unbiased? en Physical / non physical?

http://forum.vrayforc4d.com/index.php?threads/15196/

 

Using Gamma 2.2

Many artists, especially those who faced the rendering of the interiors noticed that with physically correct formulation of the lights there is an overall dark-fetched result in illumination.

http://renderstuff.com/using-gamma-2-2-cg-tutorial/

 

James Coleman, interview met een specialist en bekend in de Maxwell Render gemeenschap

http://www.archicadmonkey.com/files/interview-james-coleman-
maxwell-render.html

 

Featured Spectral Rendering Software

http://spectral-rendering.software.informer.com/

 

WNDWH14HWSS.pdf

Hero Wavelength Spectral Sampling

Wojciech Jarosz and Pieter Peers (editors)
Eurographics Symposium on Rendering 2014
Vol. 33 number 4.


Stoppen we zelf met het gebruik van physical en Unbiased termen?

In het geheel niet, bij gebrek aan betere informatie over de manier waarop het programma is ontwikkeld, zijn deze kreten de enige houvast van het programma. Bij een heel enkel programma wil men dieper op de ontwerp redenderen ingaan, maar naar die programma's is het vaak lang zoeken. Zie documentatie.


deel 2

homepage

omhoog