RENDER ZONE

http://www.ontmoeting.nl/renderzone/

homepage

 

Forum handleiding


We nemen u mee in de wereld van het (Render) programma Forum. Samen met een aantal veel gebruikte emoticons.

Een Forum kan zó worden gelezen dat vrij snel kan worden beoordeeld of het programma, dat u wilde aankopen ook werkelijk aan uw wensen kan voldoen.

 

Forum handleiding

1. Zoek een willekeurig Forum op

2. Bekijk welke rubrieken er gemaakt zijn

3. Zoek die rubriek met de meeste antwoorden

4. Ondertussen kijkt u ook even naar de aantallen bezoekers in het algemeen. En tegelijk met welke data de vragen zijn ingestuurd, of te wel zijn de vragen actueel?

5. Bekijk een aantal vragen en antwoorden

6. Van wie komen de antwoorden, enthousiaste medegebruikers of door een medewerker van het render bedrijf zelf.

7. Bij een aantal render bedrijven worden vragen beantwoord door bv. beta testers van het programma, die ook nog belangenloos proberen de vragenstellers op weg te helpen.

8. Bekijk de toon van de vragen en de toon van de antwoorden. Is dat agressief, vriendelijk, onderdanig . . .

9. Binnen 5 à 10 mintuen heeft u zo een goed beeld van 'de werking' van het Forum van het betreffende programma / bedrijf.

 

We veranderen de definitie

Indien we de definitie van wit in zwart veranderen en van zwart in wit, dan lijkt de kleurwereld op zijn kop te staan. Het draait bij veel onderwerpen echter om de aard van de defintie.

 

Enkele voorbeelden van definitie veranderingen

3:) - - - duivels

Pensioen fondsen

Pensioen fondsen behoren het door de leden opgebrachte geld goed te beheren en te bewaren voor later. (oude definitie)

Pensioen fondsen wijzigen deze defintie door grote sommen geld aan beleggingsbanken in de VS te geven, doe er maar mee wat je wilt, als wij maar aan ons afgesproken rendement komen.

Beleggingsbanken investeren bv. in een fonds dat er voor zorg heeft gedragen dat alle onroerend goed van V&D werd verkwanseld. Dat het personeel om een loonoffer wordt gevraagd. En de onroerend goed kopers om een reductie van de huur wordt gevraagd. De TV presentator mag de directeur van V&D niet vragen naar zijn rol in deze materie.

Kijk eens naar twee congressen op één dag in Den Haag gehouden. Het ene congres is van het ministerie over belastingontduiking, waarbij de pers niet op prijs wordt gesteld. Het andere congres enkele kilometers verderop gaat er over hoe een beleggingsbank vertelt dat deze investeerd in een sterk groeiend bedrijf (met dito rendement voor de inleggers) dat gespecialiseerd is in belastingontduiking. Met geld dat door een Nederlands pensioenfonds is verstrekt. Het is maar hoe je de definitie van transparant, openbaarheid van bestuur uitlegt.

Banken

Voor de krediet crisis dachten we dat banken er voor waren om geld goed op te slaan en een deel te beleggen om er iets meer van te maken (oude defintie). Wie had er voor de krediet crisis ooit aan gedacht dat ze papiertjes in de VS zouden kopen, keurig in een map met een strikje eromheen, waarin een product zat, dat door vrijwel niemand werd begrepen. Of te wel giftige derivaten.

Provincie

Of provinciën die geld van de regering keurig zouden bewaren voor toekomstige startende projecten, maar dat ondertussen uitleenden aan ondermeer IJsland's banken, om een hoog rendement te halen. Om van het rijksgeld even bankiertje te spelen omdat het zo makkelijk lijkt te gaan.

Griekenland

Waarbij een aantal regeringen achter elkaar, alleen maar het geld hebben opgemaakt, zonder enige aandacht te schenken aan regels. Zonder enige aandacht voor de inwoners. De bewoners van een Grieks eiland komen er openlijk voor uit, dat indien je iets gedaan wilt krijgen er zwart geld moet worden geschoven. En dat het betalen van belasting geen sterk punt is van de griekse bevolking. Omdat er jarenlang scheppen geld door anderen is opgebracht, kon de Griekse regering maar doorgaan. Het werd toch wel betaald.

:x - - - een geheim is veilig bij mij

 

"When a customer complains, he is doing you a special favor; he is giving you another chance to serve him to his satisfaction.

You will appreciate the importance of this opportunity when you consider that the customer's alternative option was to desert your for a competitor."

- Seymour Fine, Author 'The Marketing of Ideas and Social Issues'.

 

Terug naar het Forum

Indien we de definitie van het gebruik en het doel van een Forum over een bepaalde software aanpassen en ombuigen, dan doet een bedrijf die er in wezen een potje van maakt, het goed in de ogen van het management en het al of niet in vaste dienst zijnde personeel.

Wie nog denkt dat een Forum een communicatiebrug kan zijn tussen de maker van de software en de gebruiker of toekomstige gebruiker komt vaak bedrogen uit (oude definitie). Vanuit het bedrijf is de definitie en dus ook de werking van een Forum dusdanig dat er nauwelijks communicatie mogelijk is. En al helemaal niet met gebruikers die een probleem voorleggen. Bij één renderprogramma worden door een freelance medewerker in een ander land de vragen drie keer per week "beantwoord". Maar dat zijn de meest simpele vragen. De lastige vragen over het programma worden pas na 8 à 15 dagen 'beantwoord'. De antwoorden zijn gewoon reclame en marketing boodschappen; er wordt niet direct ingegaan op de problemen waar de gebruiker mee kwam. Of er worden nieuwe aanvullende vragen (What is your problem) gesteld.

 

De Forum truc van het doorsturen

Indien een gebruiker met een klacht of probleem aankomt, dat er serieus uitziet. Wellicht dat het een bug is in het programma, dan zal deze naar een afzonderlijk deel worden doorverwezen, het deel heet Support. Laat u niet door de naam Support van de wijs brengen, de defintie van wat Support zou moeten en willen doen, kan door de directie en de bedrijfscultuur geheel anders worden uitgelegd!

Bij support moet u geheel opnieuw met alle gegevens, hardware gegevens, bestanden etc. naar voren komen (overigens geheel terecht, anders is het op afstand oplossen niet te doen). Support blijkt echter niet dagelijks de vragen te beantwoorden. U moet wachten. Uiteindelijk krijgt u antwoord op de veertig regels tekst die u hebt ingestuurd, met twee regels 'antwoord'. In de meeste gevallen bestaat dat uit nieuwe vragen. Of vragen, waarbij het antwoord al in uw eerste inzending voorkwam. Dat kan zo een aantal weken doorgaan. Het is dan een kwestie hoeveel tijd wilt u er aan besteden en is de ergenis het waard om de fabrikant duidelijk te maken dat het om een bug gaat?

Al die tijd kunnen medegebruikers van hetzelfde programma, de wijze van beantwoorden van de Support vragen niet meer inzien. De communicatie is via een wachtwoord afgegrendeld (geheim, niet vanwege privicy van gebruiker, maar die van de maker van de software). Alle mede lezers van het Forum krijgen zo (indien er een oplossing voor het probleem is gevonden) niets te horen. Of te wel het leerproces (als de definties niet gewijzigd zijn) is er in het geheel niet.

We zien dat vaak terug. Er komen enkele klachten, die gaan achter gesloten deur naar Support. Er komen nieuwe Forum vragen over exact hetzelfde probleem, die worden ook naar Support doorverwezen.

Geen systeem en geen oplossing, alleen een enorm tijdverlies voor de gebruiker. Deze moet elke keer opnieuw support leveren aan de Support afdeling!

 

wyp - - - wat is je probleem (what is your problem?)

Wachtwoorden

Waarom dat met wachtwoorden wordt afgegrendeld? Om misbruik te voorkomen? Wellicht alleen maar om een drempel op te werpen, een drempel die door de engelse taal er ook al is. Wanneer haakt u af en vindt u het genoeg? Wachtwoorden kunnen ook ongeldig worden gemaakt, zoals mij dat overkwam, na het stellen van 'vervelende' programma gerelateerde vragen.

 

;-) - - - knipoog: grapje, ironisch bedoeld

De truc van de afleiding

Dat werkt prima, er komt een vraag, het antwoord laat een paar dagen op zich wachten. Dan komt er een antwoord, dat helemaal nergens op slaat. Dat denkt de vragensteller, maar het was ook helemaal niet de bedoeling om antwoord te geven op een 'lastige' vraag. Het was de bedoeling om de tijd te rekken en iets leuks over een ander deel van het programma te vertellen. Indien de gebruiker gefrusteerd raakt dan is de eierwekker aangezet en is het een kwestie van tijd voor deze afhaakt. De wekker is gegaan, het is niet langer zinvol om er weer op terug te komen. Kennelijk begrijpen ze het niet, of willen ze het niet begrijpen.

Na aanleiding van een gevolgde webinar van een render programma was er 'gelegenheid' om vragen te stellen, alleen de tijd was bijna op. Daar wordt bij het organiseren ook bewust op aangestuurd. Deze vragen kunnen we nu niet beantwoorden, u krijgt per E-mail bericht en antwoord.

Dat denkt u in ieder geval, en de mede bezoekers, die de webinar hebben gevolgd.

Alleen de definties zijn gewijzigd. Er komt inderdaad antwoord per E-mail, maar alle vragen worden omzeild en de truc van de afleiding wordt overal toegepast.

Er is geen controle meer door en van de andere webinar bezoekers. U staat alleen tegenover diegene die als enige doel heeft om de afleidings manoeuvre professioneel uit te voeren. Net zo lang tot u het tijd vindt, om wat anders te gaan doen.

 

De definitie van het Forum

Of van Facebook, Twitter, website of van een Blog, vult u zelf maar in. Indien we de definitie van zo'n communicatie kanaal, dat het zou kunnen zijn, aanpassen dan wordt het ineens een heel ander medium. We zien bij Facebook en Twitter telkens dat de fabrikant er met 'leuke' berichten in voorkomt om de boel op een prettige wijze aan de gang te houden. Als dat de bedoeling van FaceBook, Twitter en Blog is dan had deze ook wel gewoon een advertentie in de krant of in een tijdschrift kunnen plaatsen. Bij een Forum werd per ongeluk een keer vertelt dat het Forum van een professioneel renderprogramma er alleen maar was, om andere medegebruikers in contact met elkaar te brengen.

De defintie van zo'n Forum was aangepast en het doel om een klant te helpen indien deze problemen tegenkomt, was niet meer aan de orde.

 

:-(( - - - ik ben erg boos, teleurgesteld

Onder de maat

Good to make some shifting in posting what and where.

 

For technical questions, please contact Artlantis Technical Support:
http://artlantis.com/en/support/supportcenter
 
To discuss common issues among your peers, please visit the Artlantis Forum;
http://artlantis.com/_forums/index.php

Een voorbeeld van een Render sofware forum dat onder de maat presteerd.

Visit the Forum

Choose the largest number with 4173 topics 18647 posts, click and look at the subjects and more important at the moment the replies and views and the most important of all: the date versus the number of posts.

Artlantis General 4173 topics 18647 posts

WIP
Graphic Cards
Import & Plug-in
iVisit 3D
Shaders & Textures
Objects & Billboards
Maxwell Render Engine
Animation

Forums Francais

We see for instance "Artlantis 6 first impressions" with more then 2450 views, apperently an interesting subject that appeals to a lot of readers.

Click on the bottom to bring forward the next page, we see "Problem demo Artlantis 6" with more then 4000 viewers and 5 sub pages.

Further look at the language and the answers to that. There was even a Beta tester of Render[in] Pedro Rojas that put it very subtle:

"It is not my intension to create controversy with these details, however, the idea is to announce that they are presenting several situations that warrant you are evaluated and possibly solved.

If you need to send detailed and substantiated report, I am at your disposal". The offical Abvent answer was in short: "Good luck with Artlantis 6", nothing more to say from the user(s).

Click in the picture to enlarge.

What the user thought he was buying,
What the cusomer really needed
How the customer was billed
what operations installed
How the project was documented
How it was supported
See also the use of the swing project here.

This is just one example of one render program, please look at the rate that people are posting new subjects, the dates and the level of answer by the manufacturer, if any answer at all. There are forums (for instance the render plugin Render[in], where the manufacturer is on a very big holliday.

You see that the manufacturer outsources the anwering of the questions externaly and the official statement is that the users can talk to each other in the Forum.

 

Changing the rules of what a Forum should really be

Besides the meaning of fellow users of a render program, one expects a proper anwer of some technical standard of the manufacturer. Only the manufacturer is able to look into the code and the intention of the software, no one else. No sales or marketing person could answer those questions, because there profession is different. So at several Render software Fora we see that fellow users, spending (and wasting) there time to answer questions, do not know it themselves and making one big mesh of assumptions and opinions. Once in a while they could really help another user, but that's sporadic. After a while all discussions dies out, by lack of proper technical answers and non technical sales talk. The user and future user of the software is dissappointed and has something else to do.

We remind you again of this marketing statement:

"When a customer complains, he is doing you a special favor; he is giving you another chance to serve him to his satisfaction.

- Seymour Fine, Author 'The Marketing of Ideas and Social Issues'.

Marketing a product

 

(0.O) - - - verbaasd

Goede Forums?

Daar is geen antwoord op te geven, want welke definities hebben we aangenomen over het Forum gebruik en met welk doel?

We kunnen hetzelfde zeggen over RT Real Time, Physical correct, welke definitie heeft de fabrikant en verkoop aan die term gekoppeld? Wie het weet mag het zeggen.

Indien we als definitie geven dat een Forum de gebruikers moet helpen in het zoeken naar een oplossing. Dan is het Otoy Forum van het GPU-render programma Octane in Nieuw Zeeland (met enkele uitzonderingen na) duidelijk de winnaar. Vanaf het begin werden alle vragen door een professionele medewerker beantwoord. Dus ook de moeilijke, de makkelijke en de onduidelijke vragen. En niet met één regeltje, maar met een duidelijke uitleg voor iedereen.

Op de tweede plaats komt het professionele programma Maxwell Render. Daarna komt er een hele tijd niets.

U kunt dat zelf ontdekken door bovenstaand punt 4. uit te voeren bij uw favoriete (Renderings) programma. Er zijn zelfs Forums (bv. van Shaderlight) waarbij er weken overheengaan voor er een nieuwe inzending is. Dat Forum (en het programma ook) is dus slapend. Er wordt aan dat renderprogramma (na een faillisement) niets meer aan de ontwikkeling gedaan of de beantwoording. Het wordt alleen nog verkocht in het verre Oosten. De vestiging in Engeland bestaat niet meer.

 

Mocht u uw eigen ervaringen willen delen, stuur een E-mail

 

:-0 - - - ik ben verbaasd

8) - - - cool

:- - - - ik lach hard

:-) - - - ik ben blij, grapje hoor

 


homepage

omhoog