RENDER ZONE

http://www.ontmoeting.nl/renderzone/

homepage

Op deze pagina:
Foto realistisch
V-Ray
Octane
Arion
Furry ball
Redshift
Moskito
Cycles
Indigo Render
Thea Render

Foto realistisch renderen

met GPU CUDA gebaseerde render programma's


Arian render, foto realistisch en Physically based.

http://www.nvidia.com/object/gpu-ray-tracing.html

Grafische kaart gebaseerde programma's groeien als kool. Het zijn programma's die gebruik maken van NVIDIA's ontwikkelde parallele verwerkingssysteem CUDA.

De render snelheidswinst is groot ten opzichte van CPU render programma's worden deze programma's ook steeds meer voor film en games gebruikt. Vandaar dat we bij een aantal merken een zeer breed toepassings terrein zien, waar ze geschikt voor worden geacht. CUDA cores vormen de hoofdmoot van deze parallele rekenkracht, een kleiner aantal render programma's richt zich op OpenCL, waarvoor meestal AMD grafische kaarten worden gebruikt. Ook NVIDIA kaarten ondersteunen OpenCL. AMD ondersteund geen CUDA cores, het is een uniek opgezet project van NVIDIA die dat voor zich zelf houdt. En we zien dat er diverse programma's op de markt zijn, die zowel CUDA als OpenCL ondersteunen. Of CUDA en CPU.

Hybride render programma's zijn aantrekkelijk voor de gebruiker

  • Gebruik maken van bestaande hardware
  • Optimaal gebruik maken van alle rekenkracht die beschikbaar is.

Hybride render programma's vragen echter veel extra programmeerwerk van de ontwikkelaars. Een deel van het werk moet dubbel worden gedaan.

Video / games render programma's moeten in principe veel meer doen in kortere tijd, dan 'normale' architectuur render programma's.

  • Ze moeten snel zijn en life kunnen renderen.
  • Ze moeten imponeren door realistische beelden te laten zien
  • Ze moeten water, mist, regen, kleur, sneeuw, reflectie en breking en allerlei andere effect zaken zo goed en werkelijk mogelijk weer te geven.

Water blijft bij veel Game en Film render programma's het toppunt van de programmeur, om dat zo echt mogelijk weer te geven. Waarbij er veel van de rekenkracht van de computer en grafische kaart(en) wordt gevraagd.

Bij NVIDIA houdt het PhysX team zich met dergelijke vraagstukken bezig, ze proberen de natuurwetten toe te passen in Games. De term en het streven om dat te doen zou met de nu vaak commercieel toegepaste term "Physical correct rendering" kunnen worden aangeduid.

We zien een toename in programma's, die zich zowel op Games & Film als op architectuur, interieur, product renderen richten. Of dat altijd een goede combi vormt valt te betwijfelen. Als we alleen al zien hoe groot de verschillen zijn tussen een 'normale' architectuur- en een interieur rendering.

Tegelijkertijd zien we een toename in het aantal beschikbare features, waarbij in het algemeen spectraal renderen één van de belangrijkste is. Deze omslachtige en veel rekenkracht vragende render methode voorziet in beelden, die het dichtst bij die van de werkelijkheid kunnen komen.

Veel toeters en bellen zijn afgestemd op visualisatie en product renderen bij games en films. Wat we er van leren? Dat de keuze van het juiste GPU render programma nog niet zo simpel is, aangezien de ontwerpers en de marketing graag een zo groot mogelijk terrein willen bestrijken. Bekijk de links met de Galeries om een juiste indruk van het render programma te krijgen.

Thea render met lichtbreking


http://motherboard.vice.com/nl/read/realistisch-water-
renderen-de-heilige-graal-van-gamegraphics

Advancing the state of visualization

Advanced rendering

http://www.nvidia.com/object/advanced-rendering.html

Uiteraard heeft NVIDIA als rekenmotor de GPU op het oog. Met GPU-georiënteerde render programma's zoals IRAY, Mental Ray en OptiX proberen ze de techniek zo te maken dat de doeleinden voor life- en natuurlijk renderen steeds beter worden behaald.


De GPU-render partners van NVIDIA die met CUDA cores renderen

V-Ray RT

(for 3ds Max, GPU ray tracing, game rendering.)

http://www.chaosgroup.com/en/2/vray.html

NB. Dit is duidelijk een ander product, dan de V-Ray voor SketchUp Pro, Rhino, Blender en andere 3D programma's.


Octane render

GPU, physically based, unbiased, spectral based

http://home.otoy.com/

Inmiddels uitgebreid tot 21 GPU gebaseerde plug-ins voor 3D tekenprogramma's, waaronder SketchUp Pro. Daarnaast ook voor Cinema 4D, Blender, 3dsd Max, Maya, MODO, Revit, Rhino en Autodesk progr. Ze claimen (met goede GPU) meer dan 50x zo snel te renderen, dan met welke goede CPU dan ook mogelijk is.

De standalone editie is geschikt voor Windows, Mac OSX en Linux. CUDA kaart verplicht. Een bijzonder interessant programma dat na een uitgebreide testperiode van jaren snel terrein lijkt te winnen.


Arion

GPU multi, light simulation product, multi GPU, physically based

http://www.randomcontrol.com/arion

"Over the top image quality".
Arion does not compromise quality or speed, it brings both to new levels.

http://www.randomcontrol.com/gallery

In de galerie zien we prima interieur renderingen, naast architectuur en product renderingen.

Arion interieur rendering. Klik in de afbeelding voor een vergroting.

 


FurryBall

GPU producton quality, real-time. Physically based, for Maya en 3ds Max

In Furryball RT wordt NVIDIA's OptiX met Global Illuminiation toegepast voor games en film productie.

Bekijk de films om een goede indruk van de fantastische mogelijkheden te krijgen.

http://furryball.aaa-studio.eu/showcase/index.html#Pixel


Redshift

GPU, biased renderer, Global Illumination techniques
 
Many times faster dan CPU gebaseerde render programma's.
Bespaar tijd en geld en ontwikkel uw creativiteit !
Door de biased techniek is deze sneller dan unbiased render programma's en zonder ruis.
Met behulp van de 'out-of-core' techniek kunnen gigantische 3D modellen en textures toch in het geheugen van de GPU worden verwerkt.
Windows only, OpenCL functions planned in future release.
Ingegration with Softimage, Maya, 3ds Max.

Bekijk de galerie

https://www.redshift3d.com/gallery

Redshift interieur. Klik in de afbeelding voor een vergroting.


Moskito

GPU gebaseerd, multi GPU, Physical based, spectral render, movie quality renderer for 3ds Max

Geen materialen bijgeleverd, compatibel met 1300 materialen van Autodesk material Library.

http://cebas.com/?pid=productinfo&prd_id=175

Galerie richt zich op Architectuur, Interieur, Films, Blockbuster VFX, 3D Game en Animatie.

http://cebas.com/?pid=image_gal

Ze hebben ook een FinalRender die wel CPU gebaseerd is.


Cycles in Blender

Hybrid GPU+CPU

Blender is free en open source software onder de vlag van GNU General Public License.

http://www.blender.org/features/

Cycles is daarbij de rendering software met als bijzonderheid dat zowel de grafische kaart als de processor tegelijk worden ingezet om te rekenen.


Indigo render

Physically based, photorealistic, GPU + OpenCL based

Juist de combinatie van CUDA en OpenCL zullen we in de toekomst vaker tegenkomen, het biedt een flexibele werkomgeving voor een grote verscheidenheid aan computer hardware. Voor NVIDIA CUDA kaarten en AMD OpenCL kaarten.

http://www.indigorenderer.com/

Voor SketchUp Pro, Blender, Revit, Cinema4D, 3ds Max en Maya.

Galerie

http://www.indigorenderer.com/image

Indigo rendering van slaapkamer.


Thea Presto render

GPU based, multi GPU, spectral, hybrid GPU + CPU, biased + unbiased
 
http://www.thearender.com/cms/index.php/features/engines/presto-gpu.html
Render plug-ins voor SketchUp, Rhino, Cinema4D, Blender en 3ds Max.
Er wordt zelfs een Thea SDK voor Win, Mac en Linux aangeboden.
PDF tutorials over Thea

https://www.thearender.com/site/index.php/resources/tutorials/pdf.html

Galerie

http://www.thearender.com/cms/index.php/gallery/album/10-best-of-thea-.html

Op internet direct in de browser bekijken wat voor effect het renderprogramma oplevert ten opzichte van het SketchUp Pro model:

http://www.thearender.com/cms/index.php/resources/sketchup-scenes.html

Een aantal SketchUp files worden als gratis ZIP download aangeboden. Een bewonderenswaardig initiatief, dat door veel meer programma's gevolgd zou moeten worden. Zo is het mogelijk om gedurende langere tijd renderingen met diverse standaard 3D-modellen te maken om vergelijkingen te kunnen maken. Zowel in kwaliteit en mogelijkheden, maar ook in render snelheid.


Zie ook:

• Stand alone render programma overzicht

• Plug-in render programma's voor SketchUp

GPGPU render systemen

homepage

omhoog