RENDER ZONE

http://www.ontmoeting.nl/renderzone/

homepage

Op deze pagina bekijken we de uitspraken van:
Redshift render
Twinmotion
Corona

Redshift render programma

 

"Van vele minuten renderen bij de concurrent naar slechts enkele seconden met RedShift in dezelfde kwaliteit" Rob Slater

uitspraak van Rob Slater cofounder & VP of of RedShift Engineering

te mooi om waar te zijn? We bekijken hier enkele claims van ondermeer Redshift, Corona en Twinmotion, die in een aantal opzichten haaks op elkaar staan.

Meet Redshift: GPU Rendering with Ultimate Flexibility

https://youtu.be/GXNeKuGWOZk


 

Er zijn in 2017 al meer van interessante uitspraken door CEO's gedaan zoals:

"binnen 5 jaar zijn alle render programma's op de GPU gebaseerd!"

Echte 100% GPU CUDA CORE rendering is vele malen sneller, dan welke CPU-render software dan ook, dat staat sinds de introductie van Octane render software wel degelijk vast. Maar de jaren die Octane in de luwte heeft doorgemaakt aan het optimaliseren van de CUDA / C++ Code is niet door iedereen te herhalen.

 

Twinmotion

Soms besteden CEO's het maken van niet onderbouwde uitspraken uit aan ZZP'ers, die de publiciteit van zo'n merk graag verzorgen. Ook daar zien we bijzondere uitspraken, die helemaal nergens op zijn gebaseerd en alleen maar de bedoeling hebben om de concurrentie weg te vagen en een rookgordijn te leggen. Het heeft helemaal niets met de hoogwaardige techniek van zo'n programma van doen.

We denken daarbij aan de volgende 'semi redactionele' tekst in Masonry Design over Twinmotion 2018.

link masonrydesign magazine

"In just seconds, you can export images and videos of remarkable quality; several hours are needed with conventional software. Everything is instantaneous in the 3D environment you design, regardless of the type of project."

geschreven door Julianna Gulden in opdracht van Abvent, Frankrijk, eigenaar van Twinmotion.

Seconden worden hier met uren vergeleken

Het vervelende doet zich voor dat de verkopende partijen, importeurs en dealers dergelijk uitspraken niet kunnen verifiëren, zodat ze deze klakkeloos over (en soms moeten) nemen. Waardoor het op een gegeven moment een heel eigen leven gaat leiden. Als maar genoeg partijen blijven volhouden, zal het wel waar zijn. Schrijnend en schurend daarbij is dat de redactie van de op architecten gerichte site verteld, dat ze borg staan voor optimale informatie aan haar architecten doelgroep . . .

In al deze gevallen volstaat simpel: is het te bewijzen en te onderbouwen? En wordt dat gedaan? Nee

 

Willen we met zijn allen vóór GPU-rendering kiezen?

Nog steeds is het zo dat de aanschaf van een nieuwe computer vaak gebaseerd is op wat de verkoper in de winkel (of van de fraaie verkoop-internetpagina's) ons te vertellen hebben.

In het algemeen is de eigen meegebrachte voorkennis van moederborden, generaties, typenummers van processoren en grafische kaart specificaties en typenummers niet bijster up-to-date.

Dan raken we al snel verzeild in de wirwar van typenummers, specificaties, veranderingen in het aanbod en aantrekkelijke tijdelijke aanbiedingen.

Dat is helaas de algemene dagelijkse praktijk.

In dat plaatje past GPU-rendering vrij slecht, omdat daar een goede externe grafische kaart echt noodzakelijk is. Of dat nu een AMD kaart is voor OpenCL renderen of een NVIDIA kaart met CUDA cores rendering, dat is wellicht om het even. Maar wel heel belangrijk vóór en bij de aanschaf van nieuwe hard- en software. Daar komt bij dat Apple de laatste jaren nauwelijks iets heeft gedaan aan het gemis van professionele NVIDIA kaarten, behalve dan dat ze het in het operating systeem onmogelijk hebben gemaakt om met break-out boxen te werken.

NVIDIA heeft in zijn serie over de GPU rendering, Redshift render software in het zonnetje gezet. En tegelijk is bovenstaande video verschenen met de boute uitspraak van Rob Slater.

 

Corona

door V-Ray in 2017 overgenomen

In 2009 door Ondra Karlik opgericht, website actief vanaf 2012

* LINK

Zie het persbericht van de ChaosGroup over de overname.

Het nog steeds opstartende CPU-gebaseerde Corona (3ds Max en Cinema 4D onder Windows) render programma uit Praag is in 2017 overgenomen door V-Ray. Maar blijven op afstand wel 'zelfstandig' opereren. Ze claimen de "fastest CPU Ray Tracing solution" te hebben ontdekt. Waarbij geen enkele specificatie wordt opgegeven om dit te staven. Nog minstens 10 renderprogramma's claimen dat zij het snelst zijn, wie heeft er nu gelijk?

"Proudly CPU Based"

https://corona-renderer.com/features/proudly-cpu-based

Met een uitleg waarom ze er trots op zijn, dat ze geen GPU render programma op de markt brengen. Die tekst was daarvoor veel scherper tegen alles wat met de (NVIDIA)-GPU te maken had. De geuite GPU-claims zouden allemaal onzin zijn en de metingen niet relevant of slecht onderbouwd. Inmiddels is een mildere tekst opgenomen (na de overname) om wellicht V-Ray niet te veel dwars te zitten met z'n CPU render programma's en het beginnende GPU-hybride onderdeel erbij.

De "CPU Advantage"

https://corona-renderer.com/features/the-cpu-advantage

Met render voorbeelden, zonder enige vermelding hoe en met welke hardware deze zijn uitgevoerd.

Volgens "recente wetenschappenlijke onderzoeks rapporten is een CPU gebaseerde render programma vrijwel hetzelfde in $ per Watt dan de GPU uitvoeringen". Helaas wordt in deze claim slechts één oud Siggraph Embree verslag aangehaald uit 2014, dat notabene door Intel zelf is geschreven en in principe nooit door de Siggraph commissie had moeten worden toegelaten. De slager keurt daarin zijn eigen vlees, de wankele eindconclusie stond vóór het schrijven al vast.


Terug in de tijd met Corona

26 dec 2012 en 3 febr. 2013

Is Corona CPU or GPU based?

It is entirely CPU based with no intention of making a GPU version in the forseeable future. The reason is that the CPU version is fast enough, and there would not be nearly enough speed improvement to justify the amount of changes required and reduced flexibility.

Modified on: Fri, 6 Feb, 2015 at 2:39 PM

Why is it CPU-only renderer?

We are proudly CPU-based and we do not have any intention of making GPU or hybrid version in the foreseeable future. The reason is that our CPU version is fast enough, and there would not be nearly enough speed improvement to justify the amount of changes required. Also, reduced flexibility and hardware limitations are the reasons why we do not want to go GPU way.

24 febr 2017

Proudly CPU Based

 

16 juli 2017

Why only CPU?

By rendering only on the CPU we avoid all bottlenecks, problems, and limitations of GPU rendering. These include high cost, heat, and noise of GPUs, limited memory, limited shading complexity, limited support for third party plugins and 3ds Max maps, driver problems, and slower development. CPU shaders are faster to write, can utilize tens of gigabytes of memory, and can run on any hardware.

The only proposed advantage of GPU rendering is the speed. But how much faster are GPUs, really?

The often mentioned "100 times faster" claim is a myth.

According to a recent SIGGRAPH paper, CPUs and GPUs have roughly the same per-$ and per-Watt performance in non-trivial scenes. Empirical evidence from comparing various CPU and GPU renderers also supports this.

As of now, switching to current GPUs is just not worth losing the CPU flexibility and memory. We are however on the lookout for any upcoming technologies ' CPUs, GPUs, and other coprocessors.


Laten we reeël zijn en bij Redshift verder kijken:

Een render programma dat 60 x zo snel als de concurrent rendert moet nog worden uitgevonden, maar zal de eerst komende jaren zeker NIET op de markt verschijnen, omdat het onmogelijk is, tenzij we de spelregels veranderen. En dat is al een hele tijd gaande, de spelregels waarop de virtuele 'metingen' gebaseerd zouden zijn, worden er standaard niet bij vermeld. Er is een liedje "Tell me lies, Tell me sweet little lies" van Fleetwood Mac. We kunnen bijvoorbeeld een driewieler met die van een straaljager vergelijken, het zijn allebei vervoermiddelen.

Klopt het niet wat Redshift zegt?

Jawel, dat is het bijzondere van dergelijke YouTube films, er is altijd wel een (juridische) mouw aan te passen waardoor het wèl of wellicht, misschien mogelijk zou kunnen zijn.

We beginnen met het meest essentiële elke commerciële promotie film:

1. Staat er bij met welke computer hardware dit is gedaan?
Nee.
2. Kunnen we dan aan de hand van uitspraken en fraaie beelden een conclusie trekken
Nee.
3. Kunnen we de uitspraken zelf controleren en proberen te herhalen?
Nee.
 
En dit zijn toch vrij essentiële gegevens bij elke studie en wetenschappelijk onderzoeks resultaat.
Het gaat hierbij om een hoogwaardig technisch product (render software) dat op een technisch adquate manier dient te worden vermeld.

Programmeren bij Redshift met NVIDIA kaart te zien in geopende Windows computer.

 

Is Redshift dan geen goed render programma?

Naar alle waarschijnlijkheid wel degelijk! Ze zijn al behoorlijk lang op de markt en nog niet ingelijfd bij andere merken. En gezien de bezigheden heel actief en dat is bij andere renderprogramma's op dit moment vaak anders, waar een enkele programmeur de zaak in stand moet zien te houden.

http://www.ontmoeting.nl/renderzone/66b-redshift.html

Eind 2017 komen ze (evenals vorig jaar) met ambitiueze plannen en verwachtingen:

* werkt voor Autodesk Maya, Softimage en 3DS Max, Cinema 4D en Houdini
* een groeiende populariteit
* Houdini per januari 2017
* Cinema 4D in alpha
* Katana in alpha, coming soon
* Out of core geometry en texture rendering
* MacOS deze lente, alleen welk jaar is onduidelijk, momenteel is er een demo van MacOSX op te halen
De gevraagde systeemeisen gaan over NVIDIA GPU met CUDA cores met 8 GB of meer en dan praten we toch echt over een aanzienlijk aanschafbedrag van de grafische kaart waarbij de mogelijkheid om dat bij Apple te kopen niet aanwezig is (eind 2017). Lees verder aan het eind over de grafische kaarten.
https://developer.nvidia.com/cuda-gpus
Meer support Yeti en Goleaem.
CoSA VFX
Emmy Award winning CoSA VFX are at the pinnacle of visual effects for some of the coolest shows on TV. We find out how Redshift has become an essential part of CoSA VFX's workflow.

 

Niet waar wat Redshift claimt? Dat staat te bezien.

Indien we als "render Concurrent" de eerste de beste goedkope CPU-rendersoftware van enkele honderden Euro's nemen, die op een laptop van 700,- euro draait, dan is het best mogelijk dat Redshift op een werkstation van meer dan 12.000,- euro en een of meerdere NVIDIA kaarten van 7.200,- Euro excl. per stuk, dat bij sommige 3D modellen geheel waar kan maken. Maar deze extra technische gegevens en prijzen stimuleren de verkoop van de software nu eenmaal niet echt. Vandaar dat ze voor het gemak maar worden weggelaten en daar gaat het mis.

We blijven daardoor teleurgesteld achter met een fraaie video nog vers in het geheugen, maar zonder de mogelijkheid om zelf stappen te ondernemen (hoe klein dan ook) om de eigen render (farm) te verbeteren en verder uit te breiden en vooral om deze sneller te kunnen maken. Met aanschaf van nieuwe hard- en software.

Op de achtergrond speelt het feit dat NVIDIA bij de geschikte render software fabrikanten een genereus aanbod heeft gedaan betreffende het gebruik van NVIDIA Quadro GP 100 kaarten. Vandaag bij Google op internet te vinden bij Megekko.nl voor 8.450,- euro.

De lobby voor dit type grafische kaart is groot, wij zijn in de afgelopen tijd daar over zelfs telefonisch benaderd. Er is wel degelijk uit de wetenschappenlijke wereld respons, alleen voor de interier- en architecten is een dergelijke investering zeker niet van alledag.

Ook V-Ray heeft al geruime tijd de beschikking gekregen over een aantal GP100 kaarten, waarmee de YouTube video's worden gemaakt en de Webinars worden uitgevoerd. Fantastisch natuurlijk zo'n waardevolle kracht in de computer. Bij de video's worden echter de technische computer gegevens NIET vermeld, waardoor de transparantie en het contact met de markt ver te zoeken is en verloren gaat.


Redshift presentation at the SIGGRAPH 2017 NVIDIA booth

Redshift3D

Gepubliceerd op 23 okt. 2017

Production-quality, final-frame rendering on the GPU

Redshift is a GPU-accelerated biased render engine for ludicrously fast production-ready rendering. Watch Co-founder and VP of Engineering Rob Slater explain how Redshift has grown in popularity over the last year, dramatically improved performance in many areas, and cover important features that will be added to Redshift in the future.

For more information and a free demo, please visit: https://www.redshift3d.com

https://youtu.be/GgIyeP28FIg


ENKELE REACTIES YOUTUBE VIDEO

waarbij u ook moet bedenken dat er best namen van personen in kunnen voorkomen, die worden betaald om positieve reacties te schrijven over bepaalde merken. Of om onrust te veroorzaken. Ook in Hilversum is zo'n bedrijf actief die ingehuurd kan worden om de hele dag nepnieuws (nee zo heet dat in de verkooptaal niet) te verspreiden op diverse sociale media.

Dravia studio:

Altijd hetzelfde liedje. Nieuwe render programma's zonder OpenCL support. Iedere ontwikkelaar wil dat we voor een monopolie gaan voor één grafische kaart fabrikant "Buy NVIDIA or died, not very impressived".

Vandaag de dag is Corona in staat om een compleet en complexe animatie met een laptop met i7 uit te voeren. Kijk maar naar de You Tube film onder "Short Animation".

Lasartih2

Ik zal verbaasd zijn als NVIDIA of AMD wel voor Redshift hebben gekozen als het gaat om grafische kaarten. En dat is toch echt nodig dat de software gebruik maakt van de GPU-code en niet andersom.

Stefano carlo Celsi

Wat is dit nu eigenlijk?

Het is nauwelijks verschillend van alle andere GPU render oplossingen die er zijn. En ze zeggen dat Redshift meestal 10 keer zo snel rendert dan CPU Raytracing software. Maar sinds 2010 gebruikt niemand meer CPU rendering in de 3D industrie . . .

Ze (Redshift) vertoont hierbij een meer dan 7 jaar oud concept en vertellen erbij dat het splinternieuw is.

Nadat AMD met Radeon Prorender en meer GPU render software bezig zijn om hun programma's beter te optimaliseren voor AMD grafische kaarten. Waarbij AMD soms zijn kaarten sneller laat zijn dan die van NVIDIA. Ik ben een NVIDIA enthousiast, maar wordt er over gelogen, dat is allemaal respectloos . . .

Wat was het?

Bedoelen julie dat de artist een renderknop kan indrukken en een Preview sneller krijgt, die gebaseerd is op de mogelijkheid om dat nog aan te passen aan dingen die niet naar het zin zijn?

Dat was onmogelijk "het is te hopen dat over 5 jaar elk huis GPU rendering zal gebruiken" hebben we lang geleden ook al gehoord.

Frane Sustic

ILM, Pixar en een hoop van die grote jongens gebruiken Renderman en het is toch nog steeds CPU-gebaseerd!

Matt Barker

Arnold, Renderman, Mantra gebruiken allemaal de CPU, zelfs na 2010.

Iteratie is een groot ding voor artiesten, niet stom . . .

Erg weinig studios gebruiken GPU renderen. Ik werk zelf in de GPU render software en bezoek grote en kleine studios. Redshift wint terrrein bij grote studio's, maar dat is vaak alleen maar voor testen van afzonderlijke onderdelen. Heel weinig VFX software ondersteund AMD, hopenlijk gaat dat veranderen.

Mohamed Atef

Kan iemand mij uitleggen wat dit is? Is het een render engine of een nieuwe render technologie of een verbetering in het renderen met NVIDIA grafische kaarten? Is het niet zo dat alle GPU Ray Tracing Engines al met de GPU werken? (Octane, Cycles, V-Ray of Lux), dus wat is Redshift in wezen eigenlijk en wat is er eigenlijk nieuw aan?

Jan Gashei

Het is eigenlijk helemaal niet nieuw. Ik denk dat de eerste versie in 2013 of 2014 uitkwam. Maar wat het wel onderscheid van de anderen is dat de gebruiker veel controle (Bias) over het eindresultaat heeft, zoals Fri al vertelde.

ArgoBeats

Ben je er echt zeker van dat het sneller is dan Octane?

Chrom Fell

Het is sneller, maar 100 keer zo lastig om in te stellen. Er zijn enkele idiote dingen in Redshift, zowel goed als slecht. Een beetje vervelend voor iedereen die bekend is met Octane's snelle werkmethode.

Saul Espinosa

Octane is helemaal niets, Redshift is een echte Render Engine net zoals Arnold en Renderman. Zodra je de tijd neemt om het te leren wil je nooit meer terug naar Octane. Gooi er maar zware complexe 3D modellen in en je zult het verschil zien. Er is wel degelijk een reden waarom studio's Octane NIET gebruiken voor de uiteindelijke frame productie renderingen.

Chrom Fell,

Jawel, maar Octane is niet bedoeld als productie render Engine. Het kan heel goed kleiner spul renderen. Zelfs tot aan bewegende beelden. Maar het is zeker geen groot productie Render gereedschap. Iedereen weet dat.

 

 

REDSHIFT UIT HET VERLEDEN

maart 2013

GPU versnelde biased render programma

met out-of-core ontwerp, zodat buiten het bestaande VRAM gewoon doorgewerkt kan worden

Met Coming soon lijst:

OpenCL Support, Linux support, netwerk rendering, multi-gpu support, hair, displacement en MacOSX support.

zeer ambitieus dus allemaal, alleen de tijd staat er niet bij.

Hardware Compatibility

Redshift requires an NVIDIA GPU with CUDA compute capability 1.2 or higher and 1GB VRAM or more.

You can determine the compute capability of your NVIDIA GPU by visiting https://developer.nvidia.com/cuda-gpus

OpenCL support is planned for a future release.

 

12 maart 2016

"OpenCL support is planned for a future release".

 

12 dec 2016

R E D S H I F T

Ludicrously fast production-ready rendering

Redshift is the world's fastest renderer built to meet the specific demands of contemporary high-end production rendering.

By leveraging the incredible computing performance and efficiency of the GPU, Redshift dramatically speeds up rendering, resulting in faster iteration and lower costs.

Tailored to support creative individuals and studios of every size, Redshift offers a suite of powerful features and integrates with industry-standard CG applications.

 

16 febr 2017

Why Redshift?

Redshift is not only the world's fastest renderer but also offers the most features and flexibility among all GPU renderers. The majority of our customers are professionals and ex-users of high-end CPU rendering solutions. These users need the highest possible rendering performance as well as the same-or-better feature set, stability, visual quality, flexibility, level of integration and customer support as their previous CPU rendering solutions. We believe that Redshift, satisfies all these goals. But don't take our word for it: ask any of our (many) satisfied customers!

Zonder OpenCL support, wel voor Linux en Windows, MacOSX "is planned".

Conclusie:

Al vele jaren wordt ons voorgehouden dat er een MacOSX uitvoering komt, evenals de OpenCl methode, waardoor met AMD grafische kaarten kan worden gewerkt. Er zal wederom wel wat tussengekomen zijn. We wachten af.

Eind 2017: Grafische kaarten voor gebruik in Redshift met als eis VRAM geheugen van 8 GB of meer.

Een vrij stringente eis voor een render programma dat ook "Out Of Core" kan renderen, waarbij wellicht wat soepeler met dit gegeven zou kunnen worden omgesprongen, omdat een snelle CPU met veel cores als ondersteuning zou kunnen dienen, samen met snel RAM geheugen. Hoe het MacOSX Redshift zonder NVIDIA werkt, wordt op de website bij Redshift helemaal niet duidelijk gemaakt. Uit de overige documentatie zou het zelfs onmogelijk zijn.

Titan X, 3584 CUDA Cores, 12 GB
Quadro GP 100, 3584 CUDA cores, 16 GB
Quadro P6000, 3840 CUDA cores, 24 GB
Quadro P5000, 2560 CUDA cores, 8 GB
Quadro P4000, 1792 CUDA cores, 24 GB
Quadro P2000, 1024 CUDA cores, 5 GB, valt dus af
 
GeForce GTX 1080 Ti, Pascal gebaseerd, 3584 CUDA cores, 11 GB
GeForce GTX 1080 Ti, Pascal gebaseerd, 2560 CUDA cores, 8 GB
GeForce GTX 1070 Ti, 1070 resp. 2432 en 1920 CUDA cores en beiden 8 GB
De GTX 1060 heeft slechts 6 GB en valt dus af.
Ook de bekende GTX 980 Ti is vanwege zijn 6 GB te krap.
 
Bij de notebooks zien we:
GeForce GTX 1080 en 1070 beiden met 8 GB VRAM en resp. 2560 en 2048 CUDA cores.
Ook de GTX 1070 voldoet nog aan de 8 GB VRAM geheugen. De 1060 en 1050 echter niet meer met resp. 6 en 4 GB.


Denk al die bijzondere, bijna ongeloofelijke claims eens weg, dan zou het wel wat saai worden in Renderland!

Dan maar het plaatje "Tell me . . ." opzetten van Fleetwood Mac.

 

• zie ook deze Redshift algemene pagina van enige tijd geleden


homepage

omhoog