Uitgeverij ONTMOETING

  

Bezonning CD-ROM (met SketchUp)

Windows / Macintosh

ISBN /EAN 978-90-8814-033-4

Schaduw uitrekenening op elke plaats in de wereld om te bestuderen op welk tijdstip er wel of geen schaduw is.

Daartoe wordt gebruik gemaakt van twee plug-ins. De voorbeelden staan uitgebreid beschreven. Samen met een aantal praktijk voorbeelden van bezonningsstudies in Nederland..

Prijs 14,30 incl. btw, excl. porto briefpost.

Bestelnummer 033-4 CD

 

Prijs 10,30 incl. btw als ONLINE download

Bestelnummer 033-4 ONL

Bestelinformatie

Bestel deze unieke handleiding. Een E-mail met uw order en fakturatiegegevens is voldoende.

Bezonning met SketchUp

Zonlicht in en rond woningen en gebouwen is een belangrijk kwaliteitsaspect. Leer hoe u zelf zon/schaduw studies kunt maken. U kunt met allerlei versies van SketchUp werken zelfs vanaf versie 2015, maar ook met de nieuwste 2017. Ook andere programma's en methoden komen aan bod, evenals het 'handmatig' uitwerken van een bezonningsstudie zonder computer. Met veel achtergrondinformatie voor bezonning voor interieur en exterieur. Zelfs met uw iPhone kunt u bezonning uitvoeren.

Voor energiebezuiniging is de kennis van de zon zeer belangrijk.

89 pagina's met alle informatie om zelf bezonningsstudies te maken. Op de CD met PDF bestand in kleur en alle uitgebreide documentatie bestanden.

28 pagina's deel 2 met praktijk situaties en opstelling en keuze van locatie voor zonnepanelen.

 

 

naar boven

 

Voorbeelden van bezonning met SketchUp

U wordt meegevoerd in de wereld van zon en schaduw. In de regels en normen die er gelden en in de consequenties die dat kan hebben. Verder worden er een aantal praktijk voorbeelden uitgewerkt. Uitgebreid wordt stil gestaan bij de plug-ins die daarbij worden gebruikt. 

Pagina's uit de PDF Bezonning deel 1

Pagina's uit de PDF Bezonning deel 2

Inhoudsopgave Bezonning deel 1 + 2

naar boven

Trefwoorden: bezonning, zonnepanelen, zonnehoek, zon, schaduw, architectuur, interieur ontwerpen, installatie techniek, zonnebaan, zonnepanelen, zonnecellen, SketchUp, 1001Shadows, SunTools, Velux, Bezonningsschijf.